Welkom bij Amenuveva

Welkom op de website van stichting Amenuveva. Het is ons verlangen het Evangelie van vrije genade centraal te stellen in Togo, West-Afrika. Alexandre en Wijneke willen hieraan bijdragen door Bijbelonderwijs, evangelisatie en intensief contact met de lokale bevolking.

Daarnaast willen we alle geïnteresseerden middels de website op de hoogte houden van de gemeenten in Togo, het leven van Alex Wijneke  en de activiteiten van de stichting.

Kijkt u voor een uitgebreide uitleg van onze doelen, werkwijzen en grondslag op de pagina ‘Doelen’ , te vinden onder het menu ‘Stichting’.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw project: Waterpomp

Stichting Amenuveva spaart voor een nieuw project! In een van de dorpen waar de EGCT een zendingspost heeft opgericht, is geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners drinken hier sterk vervuild rivierwater. De EGCT wil een waterpomp aanleggen, die deels wordt gefinancierd door een kerkelijke gemeente uit Canada. Stichting Amenuveva wil hieraan ook bijdragen met een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van de binnengekomen giften.

We willen u hartelijk oproepen ons te steunen bij dit project en danken u van harte voor uw blijvende steun en betrokkenheid!

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Nieuw project: Waterpomp

Project kerkbouw Campement – fase 2

Amenuveva is in 2016 gestart met een nieuw kerkbouwproject. De EGCT vroeg Amenuveva te ondersteunen in de bouw van een nieuw kerkgebouw voor de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De gemeente aldaar had een start gemaakt met de bouw, maar vanwege gebrek aan financiële middelen kon de bouw niet worden voltooid. Het benodigde bedrag van € 1.700,- om de materialen te kopen, is inmiddels in twee fasen aan de EGCT overgemaakt.

De gemeente neemt zelf de arbeid voor haar rekening. Fase 1 betrof de muren, die inmiddels gereed zijn. Nu fase 2 kon worden uitgekeerd, is de gemeente gestart met de constructie van het dak. Samen met de EGCT zijn we onze sponsors die dit mede mogelijk maakten, zeer erkentelijk.

Zie voor meer informatie de projectenpagina.

Onvoltooide nieuwbouw na fase 1

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Project kerkbouw Campement – fase 2

Jaarverslagen 2016

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2016 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2016 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2016. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2016 en de resultatenrekening van het jaar 2016. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2017 aan.

Posted in Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslagen 2016

Project kerkbouw Campement

Amenuveva is gestart met een nieuw kerkbouwproject. Het gaat om de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De EGCT gemeente heeft een start gemaakt met de bouw, maar vanwege een gebrek aan financiële middelen kan de bouw niet worden voltooid.

Stichting Amenuveva wil zich inzetten voor realisatie van dit kerkgebouw. Er is een bedrag van € 1.700,- benodigd om de materialen aan te kopen. Met behulp van deze materialen wil de gemeente zelf de bouw op zich nemen en de arbeid voor haar rekening nemen. Zie hier voor meer informatie.

De bouw is opgesplitst in 2 fasen: de eerste fase betreft de materialen voor de muren (zand, cement, betonijzer), de tweede fase betreft de materialen voor het dak (planken, dakbedekkingsplaten). De kosten voor fase 1 bedragen € 770,- en voor fase 2 € 930,-.

Op dit moment is het bedrag voor fase 1 binnen. Amenuveva heeft dit bedrag overgemaakt aan de EGCT. Binnenkort zal de gemeente in Togo verder kunnen bouwen aan haar kerkgebouw.

IMG_0051

Huidige kerkgebouw

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Project kerkbouw Campement