Welkom bij Amenuveva

Welkom op de website van stichting Amenuveva. Het is ons verlangen het Evangelie van vrije genade centraal te stellen in Togo, West-Afrika. Alexandre en Wijneke willen hieraan bijdragen door Bijbelonderwijs, evangelisatie en intensief contact met de lokale bevolking.

Daarnaast willen we alle geïnteresseerden middels de website op de hoogte houden van de gemeenten in Togo, het leven van Alex Wijneke  en de activiteiten van de stichting.

Kijkt u voor een uitgebreide uitleg van onze doelen, werkwijzen en grondslag op de pagina ‘Doelen’ , te vinden onder het menu ‘Stichting’.

____________________________________________________________________________________________________________________

Project kerkbouw Campement

Amenuveva is gestart met een nieuw kerkbouwproject. Het gaat om de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De EGCT gemeente heeft een start gemaakt met de bouw, maar vanwege een gebrek aan financiële middelen kan de bouw niet worden voltooid.

Stichting Amenuveva wil zich inzetten voor realisatie van dit kerkgebouw. Er is een bedrag van € 1.700,- benodigd om de materialen aan te kopen. Met behulp van deze materialen wil de gemeente zelf de bouw op zich nemen en de arbeid voor haar rekening nemen. Zie hier voor meer informatie.

De bouw is opgesplitst in 2 fasen: de eerste fase betreft de materialen voor de muren (zand, cement, betonijzer), de tweede fase betreft de materialen voor het dak (planken, dakbedekkingsplaten). De kosten voor fase 1 bedragen € 770,- en voor fase 2 € 930,-.

Op dit moment is het bedrag voor fase 1 binnen. Amenuveva heeft dit bedrag overgemaakt aan de EGCT. Binnenkort zal de gemeente in Togo verder kunnen bouwen aan haar kerkgebouw.

IMG_0051

Huidige kerkgebouw

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Project kerkbouw Campement

Wijneke, Neline en Niek in Nederland

Dinsdagmiddag 24 mei zijn Wijneke, Neline en Niek veilig in Nederland aangekomen. Ze maken het goed. Reden voor dankbaarheid.

Alexandre hoopt eind augustus te kunnen volgen om daarna in Brussel te beginnen aan de Bijbelschool.

Posted in Alex en Wijneke by karel. Reacties uitgeschakeld voor Wijneke, Neline en Niek in Nederland

Jaarverslagen 2015

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2015 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2015 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2015. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2015 en de resultatenrekening van het jaar 2015. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2016 aan.

Posted in Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslagen 2015

Straatevangelisatie

Evangelisatie na een potje voetbal. Jongeren uit de kerk hadden gevoetbald met jongeren uit de buurt. Aansluitend vertelt Mr. Marshall, die twee weken in Togo was, vanuit de Bijbel.

Zie hier het filmpje: Straatevangelisatie.

 

Posted in Kerk in Togo Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Straatevangelisatie