Welkom bij Amenuveva

Welkom op de website van stichting Amenuveva. Het is ons verlangen het Evangelie van vrije genade centraal te stellen in Togo, West-Afrika. Alexandre en Wijneke willen hieraan bijdragen door Bijbelonderwijs, evangelisatie en intensief contact met de lokale bevolking.

Daarnaast willen we alle ge├»nteresseerden middels de website op de hoogte houden van de gemeenten in Togo, het leven van Alex Wijneke  en de activiteiten van de stichting.

Kijkt u voor een uitgebreide uitleg van onze doelen, werkwijzen en grondslag op de pagina ‘Doelen’, te vinden onder het menu ‘Stichting’.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Theologische lectuur voor Togo

Stichting Amenuveva heeft via The Gospel Coalition in de Verenigde Staten ongeveer 250 boeken besteld voor Togo. Het ene deel betreft een boek dat een Bijbels antwoord geeft op het welvaartsevangelie dat in Afrika veel weerklank vindt. Het andere deel betreft The New City Catechism.
The Gospel Coalition sponsort deze boeken als deze een bestemming krijgen in Afrika. Stichting Amenuveva heeft dus alleen de transportkosten hoeven betalen. We danken The Gospel Coalition voor dit prachtige initiatief. En we bedanken u als sponsors van onze stichting dat we dankzij uw steun de transportkosten voor onze rekening hebben kunnen nemen.

Posted in Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Theologische lectuur voor Togo

Jaarverslagen 2018

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2018 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2018 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2018. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2018 en de resultatenrekening van het jaar 2018. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2019 aan.

Posted in Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslagen 2018

Theologische lectuur

Via de bijbelschool in Brussel is met korting theologische lectuur voor Togo aangeschaft. Deze lectuur zal worden gebruikt op de bijbelschool van de EGCT in Togo. Op de foto ziet u Alexandre met een deel van de aangeschafte boeken.

Posted in Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Theologische lectuur

Waterpomp gereed!

De waterpomp is gereed en in gebruik genomen! De inwoners van Akpekpedi hebben voortaan schoon drinkwater. Zie hier voor meer informatie over dit project.

Posted in Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Waterpomp gereed!