Welkom bij Amenuveva

Welkom op de website van stichting Amenuveva. Het is ons verlangen het Evangelie van vrije genade centraal te stellen in Togo, West-Afrika. Alexandre en Wijneke willen hieraan bijdragen door Bijbelonderwijs, evangelisatie en intensief contact met de lokale bevolking.

Daarnaast willen we alle geïnteresseerden middels de website op de hoogte houden van de gemeenten in Togo, het leven van Alex Wijneke  en de activiteiten van de stichting.

Kijkt u voor een uitgebreide uitleg van onze doelen, werkwijzen en grondslag op de pagina ‘Doelen’, te vinden onder het menu ‘Stichting’.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Jaarverslagen 2018

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2018 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2018 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2018. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2018 en de resultatenrekening van het jaar 2018. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2019 aan.

Posted in Uncategorized by karel. Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslagen 2018

Theologische lectuur

Via de bijbelschool in Brussel is met korting theologische lectuur voor Togo aangeschaft. Deze lectuur zal worden gebruikt op de bijbelschool van de EGCT in Togo. Op de foto ziet u Alexandre met een deel van de aangeschafte boeken.

Posted in Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Theologische lectuur

Waterpomp gereed!

De waterpomp is gereed en in gebruik genomen! De inwoners van Akpekpedi hebben voortaan schoon drinkwater. Zie hier voor meer informatie over dit project.

Posted in Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Waterpomp gereed!

Bijbels verzonden

Van de GBS ontving Stichting Amenuveva opnieuw 300 Franstalige Bijbels. Inmiddels zijn deze via Antwerpen naar Togo verzonden. We zeggen de GBS namens de EGCT hartelijk dank voor deze gift!

Naast deze bijbels koopt en verstuurt Stichting Amenuveva van tijd tot tijd theologische boeken. Deze worden in Togo voor een voor Togoleese begrippen redelijke prijs door de EGCT verkocht. Hierdoor worden deze boeken vraag-gestuurd verspreid. De opbrengst is bestemd voor de EGCT. Inmiddels zijn diverse zendingen met o.a. boeken, bijbels en zondagschoolmateriaal naar Togo gegaan. Het overgrote deel daarvan is al verkocht. Tevens is er jaarlijks een bijbelconferentie die onder meer wordt bezocht door predikanten uit Togo en Benin. Op deze conferentie is er een boekentafel met de theologische lectuur. Ook wordt er voor studenten van de predikantenopleiding een bibliotheek aangelegd. Uw steun voor geestelijke lectuur is dan ook hartelijk welkom!

Posted in Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Bijbels verzonden