Stichting Amenuveva

Theologische lectuur voor Togo

Posted by on 24 april 2019 at 10:08 pm

Stichting Amenuveva heeft via The Gospel Coalition in de Verenigde Staten ongeveer 250 boeken besteld voor Togo. Het ene deel betreft een boek dat een Bijbels antwoord geeft op het welvaartsevangelie dat in Afrika veel weerklank vindt. Het andere deel betreft The New City Catechism. The Gospel Coalition sponsort deze boeken als deze een bestemming […]

Jaarverslagen 2018

Posted by on 29 maart 2019 at 11:41 pm

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2018 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2018 toegevoegd. Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2018. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2018 en de resultatenrekening van het jaar 2018. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate […]

Theologische lectuur

Posted by on 2 maart 2019 at 4:29 pm

Via de bijbelschool in Brussel is met korting theologische lectuur voor Togo aangeschaft. Deze lectuur zal worden gebruikt op de bijbelschool van de EGCT in Togo. Op de foto ziet u Alexandre met een deel van de aangeschafte boeken.

Waterpomp gereed!

Posted by on 20 april 2018 at 3:04 pm

De waterpomp is gereed en in gebruik genomen! De inwoners van Akpekpedi hebben voortaan schoon drinkwater. Zie hier voor meer informatie over dit project.