Stichting Amenuveva

Contacten met UFM

Posted by on 30 maart 2018 at 8:47 pm

Alexandre en Wijneke zijn een traject gestart om zich aan te sluiten bij de Engelse zendingsorganisatie UFM (zie: www.ufm.org.uk). Deze organisatie steunt zendelingen wereldwijd en heeft veel ervaring met de begeleiding van echtparen uit twee culturen die zich in het land van herkomst van een van beiden inzetten voor de kerk ter plaatse. UFM kan […]

Jaarverslagen 2017

Posted by on 29 maart 2018 at 10:21 pm

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2017 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2017 toegevoegd. Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2017. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2017 en de resultatenrekening van het jaar 2017. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate […]

Project waterput te Akpekpedi

Posted by on 18 december 2017 at 10:10 pm

In een van de dorpen waar de EGCT een zendingspost heeft opgericht, is geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners drinken hier sterk vervuild rivierwater. De EGCT wil een waterpomp aanleggen, die deels wordt gefinancierd door een kerkelijke gemeente uit Canada en deels door Stichting Amenuveva. In december kon Amenuveva een bedrag van € 3.000,- overmaken aan […]

Project kerkbouw Campement afgerond, nieuwe kerk in gebruik genomen

Posted by on 31 oktober 2017 at 9:59 pm

Amenuveva is in 2016 gestart met een nieuw kerkbouwproject. De EGCT vroeg Amenuveva te ondersteunen in de bouw van een nieuw kerkgebouw voor de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De gemeente aldaar had een start gemaakt met de bouw, maar vanwege gebrek aan financiële middelen kon de bouw niet worden voltooid. Het benodigde […]