Zending en evangelisatie

Theologische lectuur

Posted by on 2 maart 2019 at 4:29 pm

Via de bijbelschool in Brussel is met korting theologische lectuur voor Togo aangeschaft. Deze lectuur zal worden gebruikt op de bijbelschool van de EGCT in Togo. Op de foto ziet u Alexandre met een deel van de aangeschafte boeken.

Bijbels verzonden

Posted by on 19 april 2018 at 2:55 pm

Van de GBS ontving Stichting Amenuveva opnieuw 300 Franstalige Bijbels. Inmiddels zijn deze via Antwerpen naar Togo verzonden. We zeggen de GBS namens de EGCT hartelijk dank voor deze gift! Naast deze bijbels koopt en verstuurt Stichting Amenuveva van tijd tot tijd theologische boeken. Deze worden in Togo voor een voor Togoleese begrippen redelijke prijs […]

Contacten met UFM

Posted by on 30 maart 2018 at 8:47 pm

Alexandre en Wijneke zijn een traject gestart om zich aan te sluiten bij de Engelse zendingsorganisatie UFM (zie: www.ufm.org.uk). Deze organisatie steunt zendelingen wereldwijd en heeft veel ervaring met de begeleiding van echtparen uit twee culturen die zich in het land van herkomst van een van beiden inzetten voor de kerk ter plaatse. UFM kan […]

Project kerkbouw Campement

Posted by on 25 mei 2016 at 8:39 pm

Amenuveva is gestart met een nieuw kerkbouwproject. Het gaat om de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De EGCT gemeente heeft een start gemaakt met de bouw, maar vanwege een gebrek aan financiële middelen kan de bouw niet worden voltooid. Stichting Amenuveva wil zich inzetten voor realisatie van dit kerkgebouw. Er is een bedrag van […]