Project waterput te Akpekpedi

In een van de dorpen waar de EGCT een zendingspost heeft opgericht, is geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners drinken hier sterk vervuild rivierwater. De EGCT wil een waterpomp aanleggen, die deels wordt gefinancierd door een kerkelijke gemeente uit Canada en deels door Stichting Amenuveva.

In december kon Amenuveva een bedrag van € 3.000,- overmaken aan de EGCT ten behoeve van het aanleggen van de drinkwatervoorziening. Dit dankzij de collecteopbrengst tijdens de diensten van 20 augustus jl. in de Laankerk van € 1.219,73 en de vele giften die in de periode daarna per bank binnenkwamen. We danken iedereen hartelijk voor de offervaardigheid.

De verwachting is dat de EGCT nu over voldoende financiële middelen beschikt om de waterpomp aan te leggen.

Comments are closed.