Contacten met UFM

Alexandre en Wijneke zijn een traject gestart om zich aan te sluiten bij de Engelse zendingsorganisatie UFM (zie: www.ufm.org.uk). Deze organisatie steunt zendelingen wereldwijd en heeft veel ervaring met de begeleiding van echtparen uit twee culturen die zich in het land van herkomst van een van beiden inzetten voor de kerk ter plaatse. UFM kan daarom goed voorzien in de specifieke behoeften van Alexandre en Wijneke. 

De kerkenraad van de Laankerk heeft besloten als zendende gemeente achter Alexandre en Wijneke te staan. Met steun vanuit de Laankerk en aangesloten bij een zendingsorganisatie hopen zij zich vanaf najaar 2019 weer in Togo in te zetten voor de kerk aldaar en voor de verspreiding van het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus. Bidt u, bidden jullie mee voor alle voorbereidingen de komende tijd?  

Sinds Wijneke naar Togo verhuisde, is de persoonlijke steun aan familie Kanri al gescheiden van de steun aan de kerken van Togo. Persoonlijke steun voor levensonderhoud verloopt via Stichting NGW. De thuisfrontcommissie van fam. Kanri vormt een schakel tussen Alexandre en Wijneke en de achterban.

Steun voor de kerken in Togo, de EGCT, en de projecten van deze gemeenten verloopt via Stichting Amenuveva. Voor de verschillende bankgegevens verwijzen wij u naar de beide webpagina’s onder het tabblad Steun.

De details van de samenwerking met UFM worden het komende jaar nader uitgewerkt. Hoogstwaarschijnlijk blijven de persoonlijke steun en de steun voor de kerk van Togo van elkaar gescheiden. Vooralsnog blijft dit gewoon lopen via Stichting NGW en de thuisfrontcommissie enerzijds en Stichting Amenuveva anderzijds. De kans bestaat dat UFM de steun ook in de toekomst via beide stichtingen wil blijven laten lopen.

Comments are closed.