Bijbels verzonden

Van de GBS ontving Stichting Amenuveva opnieuw 300 Franstalige Bijbels. Inmiddels zijn deze via Antwerpen naar Togo verzonden. We zeggen de GBS namens de EGCT hartelijk dank voor deze gift!

Naast deze bijbels koopt en verstuurt Stichting Amenuveva van tijd tot tijd theologische boeken. Deze worden in Togo voor een voor Togoleese begrippen redelijke prijs door de EGCT verkocht. Hierdoor worden deze boeken vraag-gestuurd verspreid. De opbrengst is bestemd voor de EGCT. Inmiddels zijn diverse zendingen met o.a. boeken, bijbels en zondagschoolmateriaal naar Togo gegaan. Het overgrote deel daarvan is al verkocht. Tevens is er jaarlijks een bijbelconferentie die onder meer wordt bezocht door predikanten uit Togo en Benin. Op deze conferentie is er een boekentafel met de theologische lectuur. Ook wordt er voor studenten van de predikantenopleiding een bibliotheek aangelegd. Uw steun voor geestelijke lectuur is dan ook hartelijk welkom!

Comments are closed.