Jaarverslagen 2018

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2018 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2018 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2018. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2018 en de resultatenrekening van het jaar 2018. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2019 aan.

Comments are closed.