Kerkbouw Agbonou

therm_1021_,226_5574_5574 In overleg met de kerkenraad van EGCT is Stichting Amenuveva het project kerkbouw gestart. Het doel is om middels giften voldoende geld in te zamelen om een kerkgebouw te financieren. Daar hebben we uw hulp bij nodig! De totale kosten voor het kerkgebouw bedragen €5574,- en dit is het bedrag dat we bij elkaar willen sparen. Aan de linkerkant kunt u aan de barometerstand zien hoeveel geld er inmiddels aan giften is binnengekomen en hoeveel geld er nog nodig is. De kerkbouw is opgedeeld in een aantal fasen die na elkaar worden uitgevoerd. Per fase is een bepaald geldbedrag nodig. Nadat Amenuveva voldoende geld heeft ingezameld om een fase te bekostigen wordt deze fase daadwerkelijk gestart. We houden u op de hoogte van de voortgang door verslag van de bouw per fase te doen (Zie de tabbladen hierboven: Fase 1, Fase 2, etc.). De bouw bestaat uit de volgende fasen:

  • Fase 1: Wandconstructie
  • Fase 2: Dak
  • Fase 3: Elektra
  • Fase 4: Deuren
  • Fase 5: Vloer
  • Fase 6: Stucwerk

Op dit moment zijn alle fasen gerealiseerd. De gemeenteleden hebben in de afgelopen jaren zelf kosten noch moeite gespaard voor hun kerk. Vóór aanvang van het project heeft de EGCT zelfstandig de fundering en het onderste deel van de muren aangelegd.

U kunt hier diverse foto’s bekijken van de bouw in 2011 en 2012. Wanneer u uw steentje wilt bijdragen aan onze projecten dan kunt u de stichting een donatie schenken.

Fase 1: Wandconstructie

Status Fase 1: afgerond

In deze fase zijn de wanden en de staalconstructie gerealiseerd. ‘Oncle’ is degene die de leiding heeft over de bouw, maar hij wordt bijgestaan door vele vrijwilligers uit de gemeente. De zomervakantie is in volle gang en dus komen veel jongeren en kinderen meehelpen. Er wordt gebruik gemaakt van open stenen, waardoor het licht naar binnen komt (zie foto). Op deze manier is het niet nodig om ramen in het gebouw te maken.

U kunt hier diverse foto’s van deze eerste bouwfase bekijken.

Fase 2: Dak

Status Fase 2: afgerond

In deze fase is het dak van de kerk gerealiseerd. De bouw van het dak is de duurste fase van de kerkbouw. Mede dankzij uw giften zijn de benodigde financiële middelen ingezameld en dankzij de inspanningen van velen in Togo is de bouw van het dak voltooid.

U kunt hier diverse foto’s bekijken.

Fase 3: Elektra

kerk_elektra Status Fase 3: afgerond

In deze fase is de elektra van de kerk gerealiseerd. Dankzij de binnengekomen giften en de inspanningen in Togo is de kerk aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn de noodzakelijke werkzaamheden verricht. 

Fase 4: Deuren

Status Fase 4: afgerond

In deze fase zijn de deuren gerealiseerd. Dankzij uw giften is hiervoor voldoende geld ingezameld. De EGCT heeft deuren laten vervaardigen en de kerk kan nu ook worden afgesloten.

Diverse foto’s ziet u hier.

Fase 5: Vloer

kerk_elektra

IMG_3669

Status Fase 5: afgerond

In deze fase is de vloer van de kerk gerealiseerd. De vloeren zijn geëgaliseerd, er is cement gestort en een verhoogd podium aangebracht.

U kunt hier diverse foto’s bekijken.

Bij deze foto’s schreef Wijneke ook dit bericht.

 

Fase 6: Stucwerk

Status Fase 6: afgerond

Nadat de Fasen 1 tot en met 5 waren gerealiseerd, is begonnen met het stuken van de muren en aansluitend is het verfwerk onder handen genomen. De EGCT nam het restant van de kosten daarvan voor eigen rekening, aangezien dit laatste onderdeel minder haast had.