Bijbelse lectuur

Stichting Amenuveva laat zo nu en dan Franstalige theologische lectuur en (studie)bijbels naar Togo verschepen. Deze worden dan bij een Franstalige uitgever door Amenuveva gekocht of door derden gesponsord. De boeken worden in Togo voor een voor Togoleese begrippen redelijke prijs door de EGCT verkocht. Hierdoor worden deze boeken vraag-gestuurd verspreid. De opbrengst is bestemd voor de EGCT.

Over dit boekenproject schreef Wijneke namens de ouderlingen: “In de eerste plaats willen de ouderlingen van de EGCT het stichtingbestuur, alle sponsors en meelevenden hartelijk danken. Ze hebben inmiddels veel van de eerste boeken gelezen en zijn het er unaniem over eens dat het goede boeken zijn die zeker van nut zullen zijn voor de kerkleiders en leden van de EGCT. Met hen hopen zij en is het hun gebed dat de kerk van Jezus Christus door deze boeken uitgebreid en gesterkt zal worden. De eerste zending boeken zal, omdat deze boeken door meerderen gelezen zijn, (en nog steeds circuleren, en dus niet meer nieuw zijn) uiteindelijk toegevoegd worden aan de bibliotheek van de kerk.”

Inmiddels zijn diverse zendingen met o.a. boeken, bijbels en zondagschoolmateriaal naar Togo gegaan. Het overgrote deel daarvan is al verkocht. Tevens is er jaarlijks een bijbelconferentie die onder meer wordt bezocht door predikanten uit Togo en Benin. Op deze conferentie is er een boekentafel met de theologische lectuur. Ook wordt er voor studenten van de predikantenopleiding een bibliotheek aangelegd.

Uw gift is hartelijk welkom; vermeldt u er bij dat uw gift bestemd is voor het ‘boekenproject’?

Boekentafel op Bijbelconferentie met gesponsorde boeken

De kerkenraad achter de boekentafel met daarop de verstuurde theologische lectuur.

De kerkenraad achter de boekentafel met daarop de verstuurde theologische lectuur.

De kerkenraad met een zending bijbels en geestelijke lectuur

Een student van de avondschool met zijn studiebijbel.

Een student van de avondschool met zijn studiebijbel.

Een zondagsschool ontvangt de vier delen van 'Lecons pour la vie'.
Een zondagsschool ontvangt de vier delen van ‘Lecons pour la vie’.

De zondagsschoolleiding van deze school met de vier delen.

De zondagsschoolleiding van deze school met de vier delen.