Waterput Akpekpedi

In de tweede helft van 2017 spaarde Amenuveva voor de aanleg van een waterput in Akpekpedi. De EGCT heeft daar een zendingspost en in dit dorp was geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners dronken hier sterk vervuild rivierwater. Dankzij de vele steun die voor dit project binnenkwam kon Amenuveva eind december 2017 het benodigde bedrag overmaken. Hieronder vindt u verscheidene foto’s en filmpjes van de aanleg en ingebruikname van de waterput.