Gemeente in Togo

Les Ēglises de la grâce en Christ du Togo

Alex kwam tot geloof in 1988 en heeft daarna deel uitgemaakt van een groep mensen die regelmatig bijeen kwam voor Bijbelstudie en gebed. Net als in zovele andere Togolese kerken en groeperingen was er ook binnen deze gebedsgroep veel verwarring over wat de Bijbel leert. Waarachtig geloof was vermengd met bijgeloof en onbijbelse praktijken.
Mede door de boeken, radiouitzendingen en conferenties die werden georganiseerd door Europresse kwamen Alex en anderen uit deze gebedskring tot een duidelijker inzicht in de Schrift. Europresse is een Engelse christelijke uitgever die Franstalige Bijbelgetrouwe literatuur verspreidt in West Afrika. Ze omhelsden L’Evangile de la Grâce’ (het Evangelie van Vrije Genade). Veel jongemannen volgden de correspondentie cursus van Echo de la Verité. Deze cursus werd gecorrigeerd door predikanten (noem ze ‘Spurgeonic’) uit Engeland.

Tussen 1993 en 1995 ontstonden er vanuit deze gebedsgroep twee gemeenten. De eerste gemeenten van Les Eglises de la grâce en Christ du Togo (hierna LEGCT). In de gemeente van Agbonou komen momenteel wekelijks zo’n 60 mensen samen. Aan de andere kant van de stad is de gemeente van Doulassame met zo’n 50 leden. Deze twee gemeenten werken goed samen, elke maandag avond komen de 7 ouderlingen samen voor Bijbelstudie en gebed. Daarnaast bereiden ze ook de radiouitzendingen voor de komende week voor. Vanuit deze twee gemeenten worden er in twee nieuwe wijken van Atakpamé kerkplant werk gedaan.

De gemeente van Lomé

Inmiddels is er in Lomé ook een ‘LEGCT’ gemeente waar onder andere de broer van Alex ouderling is. Deze gemeente is ontstaan in 2007 en telt nu zo ongeveer 35 leden.

Ten slotte is er ook in Kpalimé, de derde stad in Togo, kerkplantings werk begonnen. Al met al is LEGCT dus een heel jonge en kleine gemeente. Maar het is zeker een levende gemeente: mensen gegrepen door Gods genade in Christus.