Steun Alex en Wijneke

Uw steun is nodig!

Na de bruiloft van Alex en Wijneke heeft Alex zijn reguliere werk op de bibliotheek aangehouden, maar van zijn salaris kunnen zij samen niet leven. Wijneke heeft in Togo geen betaalde baan en daarom geen inkomen. Om in Togo te kunnen leven zullen ze afhankelijk zijn van steun uit Nederland.

Steun voor Alex en Wijneke.

Steun voor Alex en Wijneke is bedoeld om in hun persoonlijke behoeften te voorzien. Dit staat los van de stichting en loopt dus buiten de financiën van stichting Amenuveva om.

Deze steun kan worden overgemaakt naar Stichting NGW (Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie). Deze stichting reserveert de binnenkomende giften voor Alex en Wijneke. In de eerste plaats zal er maandelijks 250 euro overgemaakt worden naar een VISA creditcard rekening. Alex en Wijneke kunnen in Togo uitsluitend geld opnemen met deze VISA creditcard. Daarnaast worden andere vaste lasten gefinancierd zoals de AOW van Wijneke die met het oog op de toekomst wordt doorbetaald.

Als er voldoende wordt gespaard bovenop de maandelijkse vaste lasten, kan dit bedrag worden aangewend voor medische kosten bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van familie Kanri en/of kunnen zij dan in de toekomst af en toe naar Nederland komen om u persoonlijk te informeren over hun leven en de kerk in Togo.

Op dit moment komt er precies genoeg binnen om de maandelijkse lasten te kunnen voldoen. Bij vragen kunt u terecht bij Karel Boonzaaijer (k.boonzaaijer@amenuveva.nl).

Donatiegegevens:

Stichting NGW
Deutsche Bank te Amsterdam
Rekeningnummer: NL31 DEUT 0486 3803 35      (BIC: DEUT NL2N)
o.v.v.: Fondsnummer 225, Evangelisatie in Togo.

Het is belangrijk dat u bij uw gift vermeldt dat uw steun bedoeld is voor Alexandre en Wijneke, dus graag ook expliciet bovenstaande o.v.v. meenemen in uw overboeking.

Stichting NGW heeft een ANBI-status; privé-steun aan Alexandre en Wijneke via Stichting NGW is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 816149276.