Steun aan Amenuveva

‘Les Ēglises de la Grâce en Christ du Togo’

Op 1 augustus 2011 is stichting Amenuveva opgericht. De stichting is opgericht tot ondersteuning van ‘Les Ēglises de la Grâce en Christ du Togo’. De ouderlingen van deze gemeente nemen het initiatief en zullen projectvoorstellen aan de stichting doen.

Amenuveva

Op de Projectenpagina van deze website vindt u projecten waar de stichting uw steun voor nodig heeft.

Donatiegegevens:
ING bank te Capelle aan den IJssel
rekeningnummer:  NL25 INGB 0005 3214 75
t.n.v. Stichting Amenuveva

Stichting Amenuveva heeft een ANBI-status; uw giften zijn dan ook aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 850811594.