Statuten en Jaarverslagen

Statuten

De oprichtingsakte en statuten van stichting Amenuveva zijn hier te downloaden en in te zien.

 

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2018 is hier te downloaden.

Voorgaande jaren:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

 

 

Financieel jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag 2018 van Stichting Amenuveva is hier te downloaden. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2018 met de resultatenrekening van het jaar 2018. Ook is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2019 aan.

Voorgaande jaren:

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2011