Statuten en Jaarverslagen

Statuten

De oprichtingsakte en statuten van stichting Amenuveva zijn hier te downloaden en in te zien.

 

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2017 is hier te downloaden.

Voorgaande jaren:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

 

 

Financieel jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2017

Het financieel jaarverslag 2017 van Stichting Amenuveva is hier te downloaden. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2017 met de resultatenrekening van het jaar 2017. Ook is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2018 aan.

Voorgaande jaren:

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2011