Bijbels verzonden

Van de GBS ontving Stichting Amenuveva opnieuw 300 Franstalige Bijbels. Inmiddels zijn deze via Antwerpen naar Togo verzonden. We zeggen de GBS namens de EGCT hartelijk dank voor deze gift!

Naast deze bijbels koopt en verstuurt Stichting Amenuveva van tijd tot tijd theologische boeken. Deze worden in Togo voor een voor Togoleese begrippen redelijke prijs door de EGCT verkocht. Hierdoor worden deze boeken vraag-gestuurd verspreid. De opbrengst is bestemd voor de EGCT. Inmiddels zijn diverse zendingen met o.a. boeken, bijbels en zondagschoolmateriaal naar Togo gegaan. Het overgrote deel daarvan is al verkocht. Tevens is er jaarlijks een bijbelconferentie die onder meer wordt bezocht door predikanten uit Togo en Benin. Op deze conferentie is er een boekentafel met de theologische lectuur. Ook wordt er voor studenten van de predikantenopleiding een bibliotheek aangelegd. Uw steun voor geestelijke lectuur is dan ook hartelijk welkom!

Posted in Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Bijbels verzonden

Water gevonden!

Bij de aanleg van de waterput is water gevonden! Er worden nu testen gedaan of het water goed is van kwaliteit.

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Water gevonden!

Waterpomp te Akpekpedi

In de tweede helft van 2017 spaarde Amenuveva voor de aanleg van een waterput in Akpekpedi. De EGCT heeft daar een zendingspost en in dit dorp is geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners drinken hier sterk vervuild rivierwater. Dankzij de vele steun die voor dit project binnenkwam kon Amenuveva eind december 2017 het benodigde bedrag overmaken. Deze week is in Akpekpedi gestart met de aanleg. Omdat men afhankelijk is van het regenseizoen, is dit het juiste moment voor de aanleg. Hieronder een filmpje en wat foto’s!

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Waterpomp te Akpekpedi

Contacten met UFM

Alexandre en Wijneke zijn een traject gestart om zich aan te sluiten bij de Engelse zendingsorganisatie UFM (zie: www.ufm.org.uk). Deze organisatie steunt zendelingen wereldwijd en heeft veel ervaring met de begeleiding van echtparen uit twee culturen die zich in het land van herkomst van een van beiden inzetten voor de kerk ter plaatse. UFM kan daarom goed voorzien in de specifieke behoeften van Alexandre en Wijneke. 

De kerkenraad van de Laankerk heeft besloten als zendende gemeente achter Alexandre en Wijneke te staan. Met steun vanuit de Laankerk en aangesloten bij een zendingsorganisatie hopen zij zich vanaf najaar 2019 weer in Togo in te zetten voor de kerk aldaar en voor de verspreiding van het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus. Bidt u, bidden jullie mee voor alle voorbereidingen de komende tijd?  

Sinds Wijneke naar Togo verhuisde, is de persoonlijke steun aan familie Kanri al gescheiden van de steun aan de kerken van Togo. Persoonlijke steun voor levensonderhoud verloopt via Stichting NGW. De thuisfrontcommissie van fam. Kanri vormt een schakel tussen Alexandre en Wijneke en de achterban.

Steun voor de kerken in Togo, de EGCT, en de projecten van deze gemeenten verloopt via Stichting Amenuveva. Voor de verschillende bankgegevens verwijzen wij u naar de beide webpagina’s onder het tabblad Steun.

De details van de samenwerking met UFM worden het komende jaar nader uitgewerkt. Hoogstwaarschijnlijk blijven de persoonlijke steun en de steun voor de kerk van Togo van elkaar gescheiden. Vooralsnog blijft dit gewoon lopen via Stichting NGW en de thuisfrontcommissie enerzijds en Stichting Amenuveva anderzijds. De kans bestaat dat UFM de steun ook in de toekomst via beide stichtingen wil blijven laten lopen.

Posted in Alex en Wijneke Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Contacten met UFM